Käesolevad tellimistingimused kehtivad kõigile isikutele, kes sooritavad tellimuse www.ruudi.ee veebikeskonnas ning seeläbi sooritavad tehingu ostukeskonna omaniku KRS TRADE OÜ-ga.

ÜLDINE

 • KRS TRADE OÜ-l on õigus muuta ning täiendada veebikeskonnas käesolevaid tellimistingimusi, tooteid, nende kirjeldusi, pilte ning hindu vastavalt oma äranägemise järgi.
  Käesolevatele tingimustele lisaks reguleerivad www.ruudi.ee veebikeskonna kaudu tehingu sooritanud isikute vahelisi õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad seadused.
 • kauplemine toimub EUR valuutas.
 • Hinnad sisaldavad 22% käibemaksu.
 • Tellija poolt esitatud tellimus on aluseks ostu-müügi lepingule KRS TRADE OÜ ja Tellija vahel või tellija ja KRS TRADE OÜ partneri vahel. KRS TRADE OÜ nõustub lepinguga, kui ta asub tellimust täitma, jättes endale vajadusel õiguse tellimus tühistada sellest Tellijat informeerides.
 • KRS TRADE OÜ ei vastuta kaupade kohaletoimetamise viivituse ja arusaamatuste eest juhul, kui need on tingitud Tellija poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigusest.

TELLIMUSE EDASTAMINE

 • Tellimust saavad esitada ainult täisealised ja teovõimelised Tellijad.
 • Tellimiseks:
 1. Saatke tellimus läbi tellimusvormi aadressil ruudi.ee
 2. Kirjutage e-mail info@ruudi.ee
 3. Andke oma soovist teada telefoni teel 5289220
 4. Kirjutage meile facebooki: https://www.facebook.com/robotniiduk/
 • Tellimuse edastamiseks läbi veebikeskkonna tellimusvormi tuleb minna kodulehele ruudi.ee. Tellimuse edastamiseks või pakkumise küsimiseks on kaks võimalust. Esimene võimalus on saata teade läbi esilehe allosas asetseva teatevormi. Teise võimalusena saate saata tellimuse „Robotniidukite“ sektsioonist, klikates konkreetse robotniiduki peal. Seejärel avaneb toote tehniline kirjeldus, spetsifikatsioonid ja olemasolul muud olulised ostutingimused, sealt leiate ka Tellimusvormi, mis tuleb nõutud andmetega ära täita. Tellija peab veenduma, et sisestatud detailid nii valitud toote kui ka Tellija andmete kohta on korrektsed.
 • Tellimuse vormistamiseks telefonis, e-kirja või facebook vahendusel, peab klient omama toote mudeli nimetust, väljendama oma soovi tarneviisi kohta ning edastama oma andmed. Kui tellimus on vastu võetud, siis saadetakse Teile e-mail koos tellimuse arvega tagasi. Seejärel saate antud summa maksta ülekandega KRS TRADE OÜ kontole – Swedbank: EE242200221057912111, maksekorralduse selgitusse lisada saaja nimi ja aadress. Tellimus võetakse töösse pärast ülekande laekumist.
 • Tellimuse esitamisel on Tellija teadlik, et tellimusega kaasneb maksekohustus ning kinnitab, et on tutvunud KRS TRADE OÜ tellimistingimustega (k.a juhul, kui arve esitajaks on kolmas osapool ehk KRS TRADE OÜ partner).
 • Mõningad tooted / teenused vajavad  ettemaksu või neid käsitletakse kui eraldi saadetist. Sellekohane info on mainitud tootelehel.
 • Teenuse osutamine väikesaartele võib kaasa tuua ettemaksu kohustuse.
 • Paigaldusteenuse ehk robotniiduki terviklahenduse vajadusest tuleb tellimust mistahes kujul edastades teavitada. Vajadusel koostavad meie spetsialistid paigaldusplaani ja pakkumise terviklahendusele.

KAUBA KÄTTESAAMINE JA TARNEAEG

 • Kauba kättesaamine ja tarne toimub Eesti piirides.
 • Kaubad on saadaval kuni kaupu jätkub. KRS TRADE OÜ-l on õigus lepingust taganeda juhul, kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida.
 • KRS TRADE OÜ informeerib Tellijat lepingust taganemisest esimesel võimalusel kas telefoni või e-kirja teel. Juhul, kui Tellija on tellitud kauba eest juba tasunud, tagastab KRS TRADE OÜ ostuhinna viivitamatult, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul.
 • Kättetoimetamise kiirus oleneb toote juures olevast tarnelubadusest. Kui tarnelubadust ei ole märgitud, siis tarnelubadus on 2 nädalat. Tarnelubadus on indikatiivne ja võib nihkuda paari päeva raames olenevalt pühadest ja ettearvamatutest asjaoludest.
 • Samas tellimuses olevad erinevate tarneaegadega tooted saavad tellimuse kinnitamisel lõpliku tarneaja kõige pikema ooteajaga toote järgi.

TAGASTAMINE

 • Vastavalt seadusele on tarbijal õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates tellitud kauba kättesaamisest ning kaup kasutamata kujul, rikkumata pakendis tagastada. Tagastamise õigus ei laiene juriidilistele isikutele. Tarbijakaitseseaduse mõistes on tarbija eraisik.
 • Taganemisõigust ei saa kasutada kui tarbija on seadet kasutanud, st robotniiduk on niitnud.
 • Tagastatud toode peab olema originaalpakendis, originaalmarkeeringus ning samasuguses komplekssuses nagu Tellijale väljastamise hetkel. Kaup, mis saabub Tellijani pakendis osadeks võetuna, peab tagastamisel olema samuti osadeks võetud ning pakendatud samamoodi nagu kauba väljastamisel Tellijale. Kui kauba pakendit on võimalik avada pakendit rikkumata, kohustub Tellija pakendi selliselt ka avama. Kauba küljes olevad kauba seisukorra kaitsmiseks paigaldatud esemed (nt kaitsekiled), mis ei takista kaubaga tutvumist, peavad kauba tagastamisel olema eemaldamata.
 • Juhul, kui kauba originaalpakend on kahjustunud või kui kauba prooviperioodil toimunud kauba kasutamine ületab kaubaga tutvumiseks vajaliku mõistliku ulatuse või kui tagastatav kaup ei ole uue samalaadse kaubaga analoogilises seisukorras, siis on KRS TRADE OÜ-l õigus arvestada Tellijale tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suurus määratakse kindlaks lähtudes tagastatud kauba väärtuse võimaliku vähenemise ulatusest ning hüvitise suurusest teavitatakse Tellijat esimesel võimalusel pärast hüvitise suuruse väljaselgitamist.
 • Kui saadetise kättetoimetamine toimus kullerteenusega, peab Tellija ühendust võtma KRS TRADE OÜ-ga, kes korraldab kulleri kutse. Tagastades toodet kulleriga, on õigus teenusepakkujal kauba vastuvõtmisest keelduda, kui toode ei ole pakendatud korrektselt ja turvaliselt, kulu katab tarbija. Kauba tagastamise saatmiskulu kannab tarbija. Müüja ei hüvita tagasisaatmise kulusid.
 • KRS TRADE OÜ tagastab Tellija poolt tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest.
 • Loodusjõudude poolt tootele tekitatud kahjusid KRS TRADE OÜ ei korva.
 • Tagastades toodet kulleriga, on õigus teenusepakkujal kauba vastuvõtmisest keelduda, kui toode ei ole pakendatud korrektselt ja turvaliselt. Teistkordseks tagastamiseks tellitud kulleri kulu katab Tellija.
 • Kampaaniaperioodil on kliendil õigus robotniiduk tagastada 30 päeva jooksul kui toode ei ole klienti rahuldanud. Robot peab olema täies komplektsuses koos kasti ja lisatarvikutega. Kliendile hüvitatakse masina maksmus täies ulatuses. NB! Paigaldusteenuse ja materjalide maksumus tagastamisele ei kuulu. Kehtib ainult nende masinate puhul, milledel on vastav märge kampaania kohta!

PRETENSIOONIDE ESITAMISE AEG

 • Vastutame toodete nõuetele mittevastavuste ja puuduste eest. Kui avastate kauba kätte saamisel, et toode ei vasta tellitu kriteeriumitele siis palun saatke 3 tööpäeva jooksul e-mail aadressile info@ruudi.ee koos kauba mittevastavuse või puuduse kirjeldusega või helistage 5289220.
  KRS TRADE OÜ ei vastuta kliendi süül toote kahjustumise eest ning puuduste eest, mis on tekkinud tootele seoses ebaotstarbelise ning mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.
  Toote mittevastavuse ning puuduste korral on kliendil õigus nõuda toote asendamist korrektse tootega. Transpordi kulud kannab sel juhul KRS TRADE OÜ.
  KRS TRADE OÜ vastab Tellija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
 • Pretensioonide esitamise aeg on 2 aastat. Seejuures tuleb arvestada, et kui kaubal ilmneb puudus 6 kuu jooksul peale selle ostmist, siis eeldatakse, et need olid olemas juba kauba ostmise ajal, kui KRS TRADE OÜ ei tõesta vastupidist. 6 kuu jooksul tekkinud defekti puhul, toote diagnostikaga seotud kulud katab KRS TRADE OÜ. Juhul kui diagnostika tulemus näitab, et defekt on tekkinud Tellija vea tõttu, siis KRS TRADE OÜ võib korraldada Tellija jaoks tasulise remondi või saata toote Tellijale tagasi. Kui Tellija ei nõustu diagnostika tulemusega, on tal õigus võtta teine arvamus, mille kulud jäävad algselt Tellija katta.
 • Peale 6-kuulise perioodi möödumist kauba ostust tuleb Tellijal endal tõestada, et tegemist on tootmisveaga, mitte Tellija enda valest kasutamisest tingitud defektiga. Tellija korraldab ise diagnostika ja saadab selle tulemusel koostatud tööakti KRS TRADE OÜ-le, viimasele jääb õigus tööakti järeldusega mittenõustumisel korralda teine ekspertiis, mille kulud katab algselt ise. Pretensioonide lahendused võivad olla kas osaline hüvitis, toote tagasiost, vahetus või parandus.
 • Kui pretensioon tingib, et toode tuleb toimetada tagasi KRS TRADE OÜ-le, peab Tellija pakendama toote turvaliselt ja täielikult. Tagastades toote kulleriga, on õigus teenusepakkujal kauba vastuvõtmisest keelduda, kui toode ei ole pakendatud korrektselt ja turvaliselt. Teistkordseks tagastamiseks tellitud kulleri kulu katab Tellija. Pakkimisega tekkinud kulud katab Tellija.
 • Kui Tellija ei nõustu remonditud toodet vastu võtma või pole KRS TRADE OÜ Tellijaga korduvalt ühendust saanud kõiki olemasolevaid kontaktandmeid kasutades, hoiab KRS TRADE OÜ toodet enda laos 3 kuud ning seejärel utiliseerib toote. Kui Tellija soovib, et remonditud toodet hoitakse kauem, siis kehtib sellele ladustamise hinnakiri.

VAIDLUSED

 • Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtu korras Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt kohtus. Tellijal on Lepingust tulenevate vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva Tarbijavaidluste komisjoni poole.

TEAVE TERVIKLAHENDUSEKS

Kui tellija on soovinud paigaldusteenust, tuleb tellija poolt objektil paigaldusspetsialistidele tagada järgmised tingimused:

 • Laadimisjaam on ettenähtud paigaldamiseks murupinnale, erilahendused ja eritööd, sh võimalikud kivitööd paigaldusel tuleb eelnevalt teenuse pakkujaga kokku leppida.
 • Tellija tagab laadimisjaamale pistikupesa (230V) – teenusepakkuja elektritöid ei teosta, v.a juhul kui eelnevalt on teisiti kokku lepitud.
 • Tellija tagab enne robotniiduki paigaldustöid niidetud murupinna objektil.
 • Tellija on teadlik ja nõustunud tasuma lisatööde ja lisamaterjalide eest objektil vastavalt hinnakirjale.